Colofon

Websiteontwerp: BWH Ontwerpers, Leeuwarden
Foto’s: Joan van de Brug, Franeker

Het downloaden van afbeeldingen van deze site is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend per e-mail naar info@klaarkampsterweeshuis.nl

Kom ik in aan- merking voor een financiele bijdrage? Bekijk de mogelijkheden »