Formulier

Aanvraag financiële bijdrage

  • Wie doet de aanvraag?

    De aanvraag dient altijd door de directie of het bestuur van een bevoegde instantie, stichting of organisatie gedaan te worden
  • Voor wie of voor welk project/activiteit wordt de aanvraag ingediend?

  • ANBI status?

  • Waarom wordt de aanvraag ingediend?

  • Zijn er andere sponsors, stichtingen of instanties benaderd voor een financiële bijdrage?

  • Bijlagen

Kom ik in aan- merking voor een financiele bijdrage? Bekijk de mogelijkheden »