Welkom

De stichting Het Klaarkampster Weeshuis in Franeker heeft een lange geschiedenis.

Met het geld uit de stichting kunnen kinderen uit de gemeente Waadhoeke geholpen worden die om de een of andere reden extra steun nodig hebben.

Op deze website kunt u lezen waar het geld vandaan komt, voor welke doelen het bestemd is, wie er een beroep op kunnen doen, wat de criteria zijn en hoe u een bijdrage kunt aanvragen.

Kom ik in aan- merking voor een financiele bijdrage? Bekijk de mogelijkheden »